IntelNews (5 fois par semaine)
Renseignor (chaque semaine)
CF2R Infos (tous les mois)

Historia Oddzialów Specjalnych (Histoire des forces spéciales)

Historia Oddzialów Specjalnych (Histoire des forces spéciales)
Eric DENÉCÉ

Książka prezentuje misje i działania specjalnych sił brytyjskich, francuskich, amerykańskich, rosyjskich, izraelskich, ale także innych. Nie ogranicza się do przedstawienia historii sił specjalnych i tajnych, ale pokazuje także taktykę i filozofię ich działania. Podzielona jest na dwie części. Pierwszą można nazwać praktyczną, a drugą teoretyczną. Pierwsza – stanowi ogólne spojrzenie na siły specjalne, druga – przybliża sposoby ich funkcjonowania. Działania sił specjalnych we współczesnym świecie zyskują na znaczeniu, jak wskazują na to wojny w Iraku czy Afganistanie. Operacje małych mobilnych grup, złożonych ze świetnie wyszkolonych żołnierzy, decydują dziś i decydować będą w przyszłości o przebiegu działań.

Obtenir ce livre :

Acheter ce livre